Tin trong nước

Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại địa phương và trung ương.

Báo cáo Môi trường Việt Nam 2006 - 2010 đưa ra cái nhìn tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển; sự gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển các ngành kinh tế gây nên những sức ép lớn đối với môi trường và tài nguyên ở nước ta.

- Quý vị phát hiện Doanh nghiệp ⁄ Tổ chức ⁄ Hiệp hội có hành vi vi phạm hạn chế cạnh tranh xin hãy liên hệ với chúng tôi. - Trường hợp đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan khác nhưng không được giải quyết. - Trường hợp khiếu nại về hành vi ứng xử của cán bộ công chức.